Chủ Nhật, 29/01/2023, 23:40 (GMT +7)
| Hà Nội,

Tịnh độ Tông

1

Thực giải 30 bài tụng Duy thức (28)

Nối theo bài 27, nếu trí tuệ còn vướng kẹt vào đối tượng, ngoại cảnh, còn tự cho là có chứng, có đắc là chưa

1

Thực giải 30 bài tụng Duy thức (26)

Người tu hành, khi chưa thấu rõ được tánh của Duy Thức mà lại muốn cầu sống tương ưng trong tánh Duy Thức thì cũng

Ảnh minh hoạ.

Thực giải 30 bài tụng Duy thức (22)

Chưa thấu rõ được tánh Viên thành thật trong tánh Y tha khởi cũng như chưa thấu rõ được tính Phật trong một chúng sanh

a1.phatgiao.org.vn

Tiến tu làm người (Phần 2)

Thân tuy có hình hài là Người nhưng Tâm chưa hẳn là Người, đang còn là Súc sanh? Đây là trường hợp Tâm chưa đầy

TÌM KIẾM