Chủ Nhật, 29/01/2023, 22:23 (GMT +7)
| Hà Nội,

Thiền Tông

batch_z3985730217453_4c0bd2fe1dc8ad83d723dae4f384fd99

Tiến tu làm người (Phần 1)

Nhìn vào sinh hoạt thực tế trong cuộc sống hàng ngày của nhân loại, người khách quan vô tư phải xác nhận rằng có nhiều

20

Người tu thành Phật (Phần 6)

Tu để cầu Phật độ. Phật độ chính là tự độ theo sự giáo hóa của Phật. Đó là tự nguyện hành trì chánh pháp

Tôi chỉ giản dị là một quan sát viên. Sau cùng, tâm cũng trở lại tình trạng bình thường.

Người tu thành Phật (Phần 4)

Người và Phật cùng có thể tánh Chân Như tức Phật tánh, chỉ khác nhau ở thời gian trước sau: Trường hợp Phật đã hiển

72276aab6283a4ddfd92

Người tu thành Phật (Phần 1)

Tựa đề bài viết này gồm có bốn tiếng nối kết thành một câu ngắn gọn: Người tu thành Phật. Nội dung câu ngắn gọn

Loi-Phat-day-ve-qua-bao-nhan-tien-va-qua-bao-tuong-lai-Chua-phan-biet-duoc-thi-van-lan-ngup-trong-kho-dau

Quả báo (Phần 6)

Bài viết này chỉ mong giúp được phần nào cho đạo hữu độc giả sự lý giải lý nhân quả báo ứng, sự hành trì,

310483860_474650608036080_4970570974653932754_n-1056

Quả báo (Phần 3)

Chữ độ trong đạo Phật không hề có nghĩa là cho không hay cưỡng bách tín đồ phải nhận lãnh một điều gì không do

TÌM KIẾM