Thứ Hai, 26/02/2024, 07:37 (GMT +7)
| Hà Nội,

Thiền Tông

Nghi Thức Thả đèn Hoa đăng

Cốt lõi của sự tu tập (Phần 2)

Để phát sinh và phát triển chánh kiến, hành giả phải học hỏi kinh điển và các thiện tri thức (văn tuệ ), rồi suy

Ảnh Minh Họa.

Thập Bát Giới (Phần 1)

Thập bát giới gồm có sáu nội giới tức Lục căn, sáu ngoại giới tức Lục trần và sáu trung giới tức Lục thức. Các

3

Phật độ (Phần 2)

Một câu hỏi chi tiết: Tại sao kẻ có người không có pháp duyên gặp Phật để cầu xin hóa độ? Pháp duyên là gì?

Phat Tran Thuyet Phap

Phật độ (Phần 1)

Người tu học có lòng tin vững mạnh vẫn còn nhiều điều cần minh giải cho sáng tỏ lý nhiệm màu trong Phật pháp, thông

Thượng Tọa Thích Minh Thuận, Phó Duy Na Tu Học Chùa Vĩnh Nghiêm.

Thiền Vipassana là gì?

Vipassana – nghĩa là thấy sự việc đúng như thật – là một trong những phương pháp thiền cổ xưa nhất tại Ấn độ. Mời

Ảnh Minh Họa.

Đại tử nhất phiên (Phần 3)

Làm người ai cũng ham sống sợ chết, đối trị môn này lại dạy cách tập chết, mới nghe như nghịch lý với tâm thế

TÌM KIẾM