Chủ Nhật, 29/01/2023, 23:35 (GMT +7)
| Hà Nội,

Mật Tông

Ảnh minh họa.

Tiến tu làm người (Phần 4)

Người là một chúng sanh có cương vị trong Tam thiện đạo, bổn phận làm Người là giữ sao cho khỏi đọa xuống Tam ác

1

Tiến tu làm người (Phần 3)

Người thiển cận sơ tâm nhìn vào một việc làm duy nhất thường cho đó là Quả, không nhận ra đó cũng chính là Nhân.

275850493_2233850450100344_7685668900770354221_n

Phật giáo và bình đẳng giới

Giới là sự khác biệt căn bản giữa người nam và người nữ, liên quan đến giới tính, đến vai trò và vị trí xã

312534600_492850002882807_5406300006705146977_n

Thực giải 30 bài tụng Duy thức (6)

Chúng ta đều biết trong cuộc sống con người, vướng chấp và ý niệm cái ” ta” và ” cái của ta” là một trong

1

Thực giải 30 bài tụng Duy thức (3)

Muốn dần làm chủ được tâm lý, hành vi, cảm xúc thì trước hết chúng ta phải biết rõ bản chất, tướng trạng, quy luật

TÌM KIẾM