Thứ Ba, 27/02/2024, 09:58 (GMT +7)
| Hà Nội,

Nghiên Cứu

Man Da La Tay Tang 1044

Hỏi đáp về môn phái Mật Tông

Hỏi đáp (vấn đáp) về môn phái Mật Tông: Những kiến thức về Mật Tông, tức Kim Cang thừa dành cho Phật tử đạo hữu

349319436 543873464591438 219046167639849436 N

Thập Bát Giới (Phần 2)

Khái niệm tổng quát Thập bát giới vừa là Nhân sinh quan vừa là Vũ trụ quan dựa trên nền tảng phân tách chia một

Nghi Thức Thả đèn Hoa đăng

Cốt lõi của sự tu tập (Phần 2)

Để phát sinh và phát triển chánh kiến, hành giả phải học hỏi kinh điển và các thiện tri thức (văn tuệ ), rồi suy

Ảnh Minh Họa.

Thập Bát Giới (Phần 1)

Thập bát giới gồm có sáu nội giới tức Lục căn, sáu ngoại giới tức Lục trần và sáu trung giới tức Lục thức. Các

Duc Phat Trong The Ky Cua Chung Ta

Cốt lõi của sự tu tập (Phần 1)

Để tránh chịu các quả báo khổ đau, trước tiên, chúng ta nên quy y Tam bảo để học hỏi, có chánh kiến và nỗ

TÌM KIẾM