Thứ Năm, 01/06/2023, 09:43 (GMT +7)
| Hà Nội,

Phật giáo Việt Nam

duc-phat-thuyet-phap

Các ngày Lễ Phật Giáo

THÁNG GIÊNG Ngày mùng 1 Ngày Đức Phật Di-lặc đản sanh; ngày tu tập và làm phước của toàn thể Phật tử, theo Bắc tông. Ngày rằm Theo Nam tông, đây là ngày Pháp

TÌM KIẾM