Thứ Ba, 27/02/2024, 17:45 (GMT +7)
| Hà Nội,

Nhân Vật

Cut Thanhhanh2 2984

Thánh hạnh từ bi của Đức Phật

Từ bi là bước chân đầu tiên và cuối cùng của đạo Phật in dấu trong cuộc đời. Nó là một phẩm chất thuộc tâm

TÌM KIẾM