Thứ Bảy, 24/02/2024, 12:11 (GMT +7)
| Hà Nội,

Đức Phật

2

Giáo hội Tỳ Kheo của Đức Phật

Sự chứng đạt chân lý của Đức Phật và chân lý ấy được biểu hiện rõ ràng sinh động qua hình ảnh và nếp sống

4

Giới thiệu đạo Phật

Trong 45 năm hoằng pháp độ sinh, Đức Phật đã du hành khắp miền Bắc Ấn độ để giảng dạy con đường giải thoát mà

Ảnh Minh Hoạ.

Đức Phật của thế kỷ chúng ta

Đức Phật Thích Ca Mâu Ni có dạy rằng giáo pháp của Ngài sẽ rực rỡ an trú ở thế gian này trong một thời

TÌM KIẾM