Thứ Ba, 28/03/2023, 22:32 (GMT +7)
| Hà Nội,

Đời Sống

2-1317

Người mù mang đèn

Chúng ta cùng ngồi yên để thắp sáng ngọn đèn trí tuệ trong ta lên. Rồi nhất định mỗi chúng ta sẽ cảm nhận được

Ảnh minh họa.

Hạnh phúc là biết nhận lỗi

Hạnh phúc là biết nhận lỗi Vô Thường (ST) Khi có lỗi nhất định nhận lỗi. Lỗi của mình, mình nhận là đúng mà. Khi

Nếu tâm một người có thể rộng lớn như bầu trời mà bao dung vạn vật, người đó sao còn có thể khổ đây?”

Sống an lạc với thuận duyên và nghịch duyên

Vấn đề hiệu quả tác dụng của duyên thật ra, chúng chỉ có giá trị tác dụng trên bình diện thực hành hơn là trên bình diện lý thuyết. Mời Đạo hữu ngắm và cung

Hạnh phúc hay khổ đau là do tâm mình cảm nhận...Ảnh minh hoạ.

Vô thường là một chân lý

Nói đến vô thường, đó là một chân lý. Dù cho có Phật ra đời hay Phật không ra đời thì thế gian cũng là

Ảnh minh họa.

Soi sáng tại đây và bây giờ

Không si mê, vọng tưởng mà thường thấy biết thực tại một cách trong sáng và trung thực, đó là tỉnh giác. Muốn tâm thường

TÌM KIẾM