Thứ Ba, 28/03/2023, 22:31 (GMT +7)
| Hà Nội,

Đời Sống

Thầy Thích Minh Niệm

Ngồi đâu cũng là ngồi thiền

Khi muốn dừng lại để trở về với chính mình, bạn không cần phải chạy nhanh về nhà, vào thiền phòng, hay đến một trung

Ảnh minh họa.

Nêu gương khi lãnh đạo

Mấy năm trước đây, khi tôi tới Ấn Độ, tôi có gặp ông K. R. Narayanan khi ông còn là Chủ tịch Quốc hội Ấn

TÌM KIẾM