Thứ Sáu, 23/02/2024, 03:09 (GMT +7)
| Hà Nội,

Chân dung từ bi

Phóng Sinh Chính Là Buông Bỏ ý Niệm Tàn Nhẫn ác độc Trong Tâm, Là Nuôi Dưỡng Tâm Từ Bi.

Phóng sinh chính mình

Đừng mong chờ người người đều thấu hiểu, đều cảm thông những khó khăn mình đang phải đối diện, đều quan tâm và lắng nghe

TÌM KIẾM