Thứ Năm, 01/06/2023, 09:47 (GMT +7)
| Hà Nội,

Quảng Cáo

download

Ý nghĩa một số pháp khí Phật giáo

Đạo Phật có rất nhiều pháp khí như: Chuông, trống, bảng, khánh, tràng hạt, bình bát, cà sa, tích trượng v.v… mỗi thứ đều có

TÌM KIẾM