Thứ Bảy, 02/12/2023, 06:31 (GMT +7)
| Hà Nội,

Tháng Năm 23, 2023

3

Vì sao Phật tử ăn chay?

Người ta gọi ăn chay, ăn tương, ăn lạt để chỉ cho những người theo Đạo Phật Bắc Tông, không ăn thịt, cá. Đó là ăn chay vì lý do tôn giáo, ngày nay người

Thiết Kế Chưa Có Tên (6)

Bình yên ở nơi đâu?

Thế giới tôi nhìn khác với thế giới đảo điên, từ một thoáng bình yên tìm thấy trong đáy tim mỗi sớm… Mời Đạo hữu

TÌM KIẾM