Thứ Bảy, 02/12/2023, 06:20 (GMT +7)
| Hà Nội,

Tháng Năm 21, 2023

Nguoi Day Voi 1320

Người dạy voi

Mỗi khi đức Phật Thích Ca đi tới nơi nào thuyết pháp, thì có rất nhiều các vị đệ tử hay đi theo vây quanh

Ảnh Minh Họa.

Thập Bát Giới (Phần 1)

Thập bát giới gồm có sáu nội giới tức Lục căn, sáu ngoại giới tức Lục trần và sáu trung giới tức Lục thức. Các

Là Phật Tử Biết Tu Thì Thấy Rằng Thế Gian Là Vô Thường.

Lạc quan với đời

Người sống ở đời, không ai là dễ dàng. Mỗi đoạn đường chúng ta kinh qua, đều có được có mất, có thành có bại.

Woman 481759 1920 6841

Vui khổ của kiếp người

Vui khổ của kiếp người chẳng đồng nhau, tùy theo nghiệp nhân đã gieo trong tiền kiếp mà cảm cái quả báo trong đời này.

TÌM KIẾM