Thứ Sáu, 08/12/2023, 19:19 (GMT +7)
| Hà Nội,

Tháng Năm 18, 2023

Ảnh Minh Hoạ.

Đức Phật của thế kỷ chúng ta

Đức Phật Thích Ca Mâu Ni có dạy rằng giáo pháp của Ngài sẽ rực rỡ an trú ở thế gian này trong một thời

4 1036

Lan tỏa ăn chay qua buffet chay

Không cần là phật tử, ai cũng có thể ăn chay và nhiều người đang hướng đến ăn chay vì sức khỏe nên cộng đồng

TÌM KIẾM