Thứ Sáu, 23/02/2024, 01:18 (GMT +7)
| Hà Nội,

Tháng Năm 9, 2023

Ảnh Minh Họa.

Tìm lại hạnh phúc nhờ đạo Phật

Từ khi biết về đạo Phật cuộc sống của con đã thay đổi rất nhiều. Trải qua một số khó khăn và thử thách nhưng

Hình Minh Họa

Khuyên bảo (Tịnh Độ cảnh ngữ)

Trong các hạnh thì phóng sinh là điều lành cao nhất. Nên xét kỹ: chúng vốn đồng tánh biết với ta, dù thuộc loài khác

TÌM KIẾM