Thứ Bảy, 02/12/2023, 06:36 (GMT +7)
| Hà Nội,

Tháng Năm 8, 2023

Tâm Ta Như Thế Nào Thì Ta Sẽ Cảm Nhận Hạnh Phúc Như Thế ấy. Bởi Hạnh Phúc Vốn Luôn Có Sẵn Trong Tâm Ta ở đây Và Ngay Bây Giờ...

Tám chữ về cuộc đời

Tấm lòng rộng mở thì giảm thiểu phiền muộn, gặp việc xem nhẹ mới bình an tâm thái. Mỗi ngày, tập buông xả một chút

TÌM KIẾM