Thứ Ba, 27/02/2024, 18:22 (GMT +7)
| Hà Nội,

Tháng Tư 24, 2023

Ảnh Minh Họa.

Nghệ thuật sống – Tu tập định tâm

Tập định tâm còn được gọi là “phát triển an tĩnh” (samatha-bhāvanā), tu tuệ được gọi là “phát triển tuệ giác” (vipassana-bhāvanā). Mời Đạo hữu

TÌM KIẾM