Thứ Bảy, 02/12/2023, 06:53 (GMT +7)
| Hà Nội,

Tháng Tư 21, 2023

Ảnh Minh Họa.

Hiểu về nhân quả

Gieo nhân nào thì gặt quả nấy. Hành động như thế nào thì kết quả sẽ như vậy. Mời Đạo hữu ngắm và cung thỉnh

Ảnh Minh Họa.

Tu phước

Đời phù du, hư ảo/ Mọi thứ đều chơi vơi/ Chỉ phước là của cải/ Sẽ theo ta trọn đời. Mời Đạo hữu ngắm và

TÌM KIẾM