Thứ Sáu, 08/12/2023, 20:25 (GMT +7)
| Hà Nội,

Tháng Tư 20, 2023

3

Đánh đổi sự bất hạnh

Tại một miền quê nghèo xa xưa, có một ngôi làng nằm khuất sâu trong thung lũng. Tại đây, những người dân trong làng quanh

Ảnh Minh Họa.

Xin được sống lại một lần…

Giá như tôi được sống thêm lần nữa / Sẽ mỉm cười chấp nhận nỗi đau riêng / Lưng cúi xuống bên những đời bất

Yêu Thương Tất Cả Chúng Sinh Là Cũng Phải Biết Yêu Thương Mình Trong đó.

Làm mới vườn tâm

Một người nếu chưa biết bơi, dù thay đổi bao nhiêu bể hồ, cũng không thể bơi được; kẻ không biết cách xây dựng gia

TÌM KIẾM