Thứ Bảy, 02/12/2023, 06:07 (GMT +7)
| Hà Nội,

Tháng Tư 19, 2023

Ảnh Minh Họa.

Tôi điềm đạm nhờ đạo Phật

Trong “Cư trần lạc đạo phú” (Bài phú Sống đời vui đạo), Phật hoàng Trần Nhân Tông viết: Ở đời vui đạo hãy tùy duyên/

Ảnh Minh Hoạ.

Vì con là con Phật

Gia đình con có tu theo đạo Phật, thuở nhỏ ngày rằm, ba mươi mẹ con thường dẫn con đến chùa tụng kinh lễ Phật,

Ảnh Minh Họa.

Chuyển hóa bệnh tật thành hạnh phúc

Thiền định chính trong quá trình chuyển hóa tâm là làm sao thấy được mọi sự việc đều có tính tích cực chứ không phải

TÌM KIẾM