Thứ Sáu, 08/12/2023, 19:45 (GMT +7)
| Hà Nội,

Tháng Tư 17, 2023

Ảnh Minh Họa.

Cư sĩ Phật giáo (Phần 2)

Phải hội đủ ba điều kiện về nội dung thể chất tin, học và làm mới xứng danh là cư sĩ Phật giáo, thiếu một

Ảnh Minh Họa.

Cư sĩ Phật giáo (Phần 1)

Cư sĩ Phật giáo là tín đồ tại gia, dân gian thường phân biệt gọi xuất gia là tu chùa, ở chùa, và tại gia

Ảnh Minh Họa.

Sức mạnh chữa lành của tâm

Theo triết học Phật giáo Đại thừa, chúng ta lang thang trong thế giới này vô mục đích, không thấy được sức mạnh nội tại

TÌM KIẾM