Thứ Sáu, 08/12/2023, 19:43 (GMT +7)
| Hà Nội,

Tháng Tư 16, 2023

3

Phật độ (Phần 2)

Một câu hỏi chi tiết: Tại sao kẻ có người không có pháp duyên gặp Phật để cầu xin hóa độ? Pháp duyên là gì?

Phat Tran Thuyet Phap

Phật độ (Phần 1)

Người tu học có lòng tin vững mạnh vẫn còn nhiều điều cần minh giải cho sáng tỏ lý nhiệm màu trong Phật pháp, thông

Ảnh Minh Họa.

Hỏi về cái tâm và cái ta ngã mạn?

Theo quy ước, chúng ta không thể chối bỏ cái “tôi”, hay cái “của tôi”. Nhưng nếu bám vào chúng như là có thật thì

Ảnh Minh Họa.

Ta đang ở đâu?

Sông mê bến giác hiện ở chung dòng/ Bên đây tưởng vọng, ta bà khổ đau/ Có-Không dính mắc phan duyên bụi trần/ Kẹt tâm

TÌM KIẾM