Thứ Sáu, 08/12/2023, 19:37 (GMT +7)
| Hà Nội,

Tháng Tư 15, 2023

Ảnh Minh Họa.

Làm thế nào để chuyển hóa nghiệp đố kỵ?

Nghiệp là tất cả những hành động có tác ý, biểu hiện thường xuyên bằng thân, khẩu, hay ý. Nghiệp là một năng lực cá biệt được chuyển từ kiếp nầy

Ảnh Minh Họa.

Để cuộc sống an vui hạnh phúc hơn

Sống sáng suốt, sống trí tuệ, sống trong sạch, sống tỉnh giác là nâng phẩm chất, giá trị cuộc sống thật sự của chúng ta,

TÌM KIẾM