Thứ Sáu, 08/12/2023, 19:33 (GMT +7)
| Hà Nội,

Tháng Tư 14, 2023

Ảnh Minh Họa.

Làm mình tươi mới từng ngày

Mỗi ngày, ta tập thói quen tốt, ta đọc, ta nghe, ta học, ta nhìn những điều tốt đẹp, hướng thượng, tiếp xúc, nói chuyện

Thiền Vipassana Là Gì Thiền Sư Sn Goenka Scaled

Nghệ thuật sống: Thiền Vipassana

Quan sát thực tại đúng như bản chất của nó bằng cách quan sát sự thật nội tâm – đây là tự biết mình một

Thiền Sư Thích Nhất Hạnh

Kinh nghiệm một thiền sinh

Gần đây, tôi có đọc được bài kinh mở đầu trong Tương Ưng Bộ Kinh (Samyutta-Nikáya). Trong bài kinh ấy có người hỏi đức Phật

Ngu Dang Hoi Nguyen Nhu Trau Keo Xe

Một nụ cười trong cả một đời

Một nụ cười đẹp nở trên mặt Mokugen. “Thằng nhóc này,” thầy nói với Encho. “Con ở với thầy mười năm và vẫn chưa thấy

Ảnh Minh Họa.

Ngũ đăng hội nguyên – Như trâu kéo xe

Ông học ngồi thiền hay học ngồi Phật? Nếu học ngồi thiền, thiền chẳng phải ngồi nằm. Nếu học ngồi Phật, Phật không tướng cố

Mo Kho Tang Cua Ban

Phất trần thuyết pháp

Ông ấy rất thuận theo ý ta, ông ấy hiểu được thế nào là vô tình thuyết pháp. Ông hãy xem! Phất trần đang thuyết

TÌM KIẾM