Thứ Hai, 04/03/2024, 19:41 (GMT +7)
| Hà Nội,

Tháng Tư 13, 2023

Patacara 1

Sự mỉa mai của Ciñcā Maavika

Cải trang thành phụ nữ mang bầu, cô ả Ciñcā đến gặp Đức Phật trong buổi thuyết pháp trước đại chúng và bắt đầu mỉa

TÌM KIẾM