Thứ Sáu, 08/12/2023, 19:29 (GMT +7)
| Hà Nội,

Tháng Tư 13, 2023

Ảnh Minh Họa.

Truyện thiền: Nghe và không nghe

Động Sơn đỡ Thanh Lâm dậy, nói:– Ông có thể đạt đến chỗ không nói, không dạy rồi. Mời Đạo hữu ngắm và cung thỉnh

C2541d49 7df1 4c92 8017 D14034e887a3

Mọi thứ đều nhất

Tất cả chúng sinh đều như nhau—đều là Phật đang thành, đều sẽ là Phật. Mời Đạo hữu ngắm và cung thỉnh tôn tượng Đức

Anathapindika

Sự mỉa mai của Nigrodh Parivrājaka

Trong khi mỉa mai Đức Phật, ông ta nói… “Sa Môn Gautama đã mất trí khi thực hành thiền trong căn phòng của ông ta.

Ảnh Minh Họa.

Sự mỉa mai của Akroshaka Brahmin

Bực bội với cơn thịnh nộ ông ta đến gặp Đức Phật và bắt đầu lăng mạ ngài. Mời Đạo hữu ngắm và cung thỉnh

Ảnh Minh Họa.

Sự chế nhạo của Supriya Parivrājaka

Đức Phật một lần từ Rajgiri tới Nalanda cùng vài vị tỳ kheo. Lúc đó, Supriya Parivrajak và đồ đệ của ông là Brahmadatta Mānava,

Ảnh Minh Hoạ.

Sự mỉa mai của Aggika Bhardwaja

Trong khi đi từ nhà này đến nhà khác để khất thực; Đức Phật đến nhà của Aggika Bhardwaja. Nhìn thấy ngài Aggika Bhardwaja, tỏ

TÌM KIẾM