Thứ Hai, 04/03/2024, 19:29 (GMT +7)
| Hà Nội,

Tháng Tư 10, 2023

Ảnh Minh Họa.

Làm sao lãnh hội được

Thế nào là việc hành cước của thiền tăng? Mời Đạo hữu ngắm và cung thỉnh tôn tượng Đức Thích Ca Mâu Ni tại đây.  

Suy Nghĩ đơn Giản Thì Cuộc Sống Nhẹ Nhàng, Mở Lòng Nhìn Xa Thì Không Có Gì Là Vấn đề Lớn.

Cẩn trọng làm việc, vô tư làm người

Đừng bao giờ tự cho mình thông minh, nhìn thấu hết mọi chuyện. Đừng tự thấy mình thẳng thắn, được phép phán xét việc người

TÌM KIẾM