Thứ Sáu, 08/12/2023, 19:16 (GMT +7)
| Hà Nội,

Tháng Tư 10, 2023

Ảnh Minh Họa.

Truyện ngắn: Mở kho tàng của bạn

Khi tâm không chạy theo vật—không bị điều gì bên ngoài hay cả bên trong tâm làm vướng bận, dính mắc—thì đó là Thiền, tâm

Anathapindika

Xin ăn mà không ăn xin

Người xuất gia khác những kẻ ăn xin bình thường ở chỗ ‘tâm lìa dục, không sợ hãi, tu tập chánh hạnh’, nhờ đó mà

Ảnh Minh Họa.

Nghe pháp con hiểu chính mình 

Thầy kính mến! Hiện giờ nghe Pháp là món ăn tinh thần không thể thiếu với con. Nhiều năm nghe giảng Pháp trên Youtube hôm nay

TÌM KIẾM