Thứ Ba, 27/02/2024, 18:20 (GMT +7)
| Hà Nội,

Tháng Tư 7, 2023

Ảnh Minh Họa.

Hộ niệm lúc lâm chung (Phần 4)

Đến lúc lâm chung, nguồn tự lực suy giảm cần được phụ giúp để hành giả giữ vững chánh niệm khi vãng sanh về cõi

22

Hộ niệm lúc lâm chung (Phần 3)

Việc hộ niệm trong giai đoạn cứu độ thân trung ấm thường thể hiện dưới nghi thức lễ an táng và lễ 49 ngày, cũng

Ảnh Minh Họa.

Hai chiếc bình đất

Có một sự kiện xảy ra trong đời của Đức Phật. Một ngày nọ một thanh niên đến gặp ngài, anh ta rất buồn bã. ‘Chuyện gì

Ảnh Minh Họa.

Ăn chay sống khỏe

Tuy nhiên, ăn chay cũng có năm bảy đường ăn chay. Quan trọng là cách ăn chay như thế nào để không có đạm động

Ảnh Minh Họa.

Sông có khúc, người có lúc

Người sống ở đời, đừng khinh thường bất kỳ ai. Sông có khúc người có lúc, ai lên cao rồi cũng có ngày phải đi

Ảnh Minh Họa.

Hãy sống vui mỗi ngày

Lòng người, đừng dại dột mà thử nghiệm; tình cảm, đừng khinh suất bằng thử thách. Người bình thường hay nói lời yêu thương, bạn

TÌM KIẾM