Thứ Sáu, 08/12/2023, 20:33 (GMT +7)
| Hà Nội,

Tháng Tư 5, 2023

Thượng Tọa Thích Minh Thuận, Phó Duy Na Tu Học Chùa Vĩnh Nghiêm.

Bài học từ hiện thực cuộc sống

Lòng người khó đoán, tình cảm lại dễ dàng thay đổi. Nên tập quen với việc đổi thay, cần xem nhẹ những cái quay lưng

Ảnh Minh Họa.

Vị tu sĩ bán chiếc Ferrari

Cuốn sách “The Monk Who Sold His Ferrari” cung cấp cho độc giả một loạt những chiến lược và bài học về cách sống một

Ảnh Minh Họa.

Trái tim bạn chứa gì?

Người trong lòng đầy bất mãn và trở ngại muốn đi tìm chỗ tốt đẹp để nương náu, nhất định tìm không được; nhưng trong

TÌM KIẾM