Thứ Sáu, 08/12/2023, 20:46 (GMT +7)
| Hà Nội,

Tháng Ba 2023

5

Hộ niệm lúc lâm chung (Phần 2)

Trong gia đình Phật tử khi có thân nhân lâm bệnh nặng muốn được hộ niệm lúc lâm chung, gia đình thông báo cho ban

TÌM KIẾM