Thứ Ba, 27/02/2024, 16:48 (GMT +7)
| Hà Nội,

Tháng Ba 27, 2023

5b157ecd Ddf6 46c3 85e8 C240c889cb39

Tập buông, một lối sống trí tuệ

Trong cuộc sống, rất nhiều khi buông bỏ là một dạng giải thoát, là sự lựa chọn của tâm thái, là sự thức tỉnh của

Ảnh Minh Họa.

Dính mắc thì bị trói buộc

Một người khi mới phát tâm tu thường nhủ lòng, thệ nguyện phải “xả phú cầu bần, xả thân cầu đạo”. Cái sơ tâm đẹp

TÌM KIẾM