Thứ Hai, 04/03/2024, 15:50 (GMT +7)
| Hà Nội,

Tháng Ba 19, 2023

5

Tuệ giác vô thường & vô ngã

Tuệ giác là lưỡi gươm cắt đứt mọi đau khổ, sợ hãi,tuyệt vọng, sân hận và kỳ thị. Năng lượng của định, của tuệ giác

1 1 1024x672 1153

Phép mầu thần thông

Khi những nỗ lực không được đáp trả thì hy vọng sự mầu nhiệm, phép mầu là xu hướng mà con người ta luôn hướng

TÌM KIẾM