Thứ Sáu, 22/09/2023, 05:51 (GMT +7)
| Hà Nội,

Tháng Ba 18, 2023

3-1433

Hộ niệm lúc lâm chung (Phần 1)

Theo giáo lý Phật học Tịnh Độ tông pháp môn niệm Phật, một niệm của hành giả lúc lâm chung có tầm quan trọng rất

TÌM KIẾM