Thứ Sáu, 08/12/2023, 18:32 (GMT +7)
| Hà Nội,

Tháng Hai 2023

Lam Giau Theo Loi Phat Day

Đại tử nhất phiên (Phần 1)

Pháp môn Đại tử dạy hành giả tập trừ bỏ nết xấu để sống với chân tâm bẩm sanh vốn lành của mình. Sự trừ

Ảnh Minh Hoạ.

Mối quan hệ của tâm và suy nghĩ

Tâm là những gì liên quan tới suy nghĩ! Toàn bộ quá trình suy nghĩ đều nằm ở tâm. Tâm liên tục tham gia vào

TÌM KIẾM