Thứ Hai, 04/03/2024, 15:15 (GMT +7)
| Hà Nội,

Tháng Hai 27, 2023

1

Đại tử nhất phiên (Phần 2)

Quán sâu pháp môn này sẽ thực chứng lý vô thường, vạn pháp đều chuyển hóa đổi thay, không một pháp nào đứng yên một

TÌM KIẾM