Thứ Sáu, 08/12/2023, 20:11 (GMT +7)
| Hà Nội,

Tháng Hai 11, 2023

Ảnh Minh Hoạ.

Vô thường, ấy lẽ thường nhiên

Nửa đời người tôi học được / Tan hợp, thăng trầm.. bởi duyên / Lúc muôn sự về chốn cũ /Nhẹ nhàng, đâu bận niềm

Ảnh Minh Hoạ.

Về nơi an lạc

Tháng giêng về thăm Chùa cũ; Sân vàng những nhánh cỏ hoa; Mùa vương trên từng chiếc lá; Nhẹ nhàng nghe hương bay xa. Mời

Ta Từ Thiền Ngộ Thấy Ta/ Bản Lai Diện Mục Những Là Khoảng Không

Chắp tay trong cõi vô thường

Bao giờ mở rộng lòng người,/ Cho tôi quỳ xuống chắp mười ngón tay,/ Rưng rưng nữa giọt mặn này,/ Run run mười đốt tay

TÌM KIẾM