Thứ Hai, 04/03/2024, 18:34 (GMT +7)
| Hà Nội,

Tháng Hai 9, 2023

6

Sinh, già, bệnh, chết

Ajahn Lee Dhammadaro (1907-1961), là Thiền sư theo truyền thống tu trong rừng của Phật giáo Thái Lan (Thai Forest Tradition). Mời Đạo hữu ngắm

TÌM KIẾM