Thứ Hai, 04/03/2024, 18:29 (GMT +7)
| Hà Nội,

Tháng Hai 8, 2023

Tâm Tịnh Thì Cõi Tịnh

Ăn chay nuôi dưỡng lòng từ bi

Ăn chay được coi là một biểu tượng và phương cách nuôi dưỡng lòng từ bi. Mời Đạo hữu ngắm và cung thỉnh tôn tượng

Ảnh Minh Họa

Tâm tịnh thì cõi tịnh

Nước trong bình tự nó không thể trở nên hôi thối nếu không cắm hoa vào. Hoàn cảnh sống của chúng ta cũng như thế,

TÌM KIẾM