Thứ Ba, 27/02/2024, 16:07 (GMT +7)
| Hà Nội,

Tháng Hai 2023

12 2213

Hạnh phúc ở nơi đâu?

Chỉ cần chúng ta bớt tham lam một chút là có thêm hạnh phúc rồi, bớt tham ít thì hạnh phúc ít, bớt tham nhiều

1

Đại tử nhất phiên (Phần 2)

Quán sâu pháp môn này sẽ thực chứng lý vô thường, vạn pháp đều chuyển hóa đổi thay, không một pháp nào đứng yên một

TÌM KIẾM