Thứ Ba, 27/02/2024, 15:55 (GMT +7)
| Hà Nội,

Tháng Một 14, 2023

Ảnh Minh Họa.

Chữ “Hòa” của đạo Phật

Cái hòa của đạo Phật, không phải là một thứ bắt buộc, dựa trên uy quyền, mãnh lực, hay là một lời khuyên suông. Cái

TÌM KIẾM