Thứ Bảy, 03/06/2023, 16:02 (GMT +7)
| Hà Nội,

Tháng Một 11, 2023

1

Tiến tu làm người (Phần 3)

Người thiển cận sơ tâm nhìn vào một việc làm duy nhất thường cho đó là Quả, không nhận ra đó cũng chính là Nhân.

TÌM KIẾM