Thứ Ba, 27/02/2024, 17:37 (GMT +7)
| Hà Nội,

Tháng Một 9, 2023

1

Thực giải 30 bài tụng Duy thức (26)

Người tu hành, khi chưa thấu rõ được tánh của Duy Thức mà lại muốn cầu sống tương ưng trong tánh Duy Thức thì cũng

Ảnh Minh Họa.

Bình yên là hạnh phúc đích thực

Ta thử hỏi chính mình, nếu ta sống trong nỗi lo lắng bất an, liệu có cảm thấy hạnh phúc không? Câu trả lời, có

TÌM KIẾM