Thứ Ba, 26/09/2023, 13:03 (GMT +7)
| Hà Nội,

Tháng Một 7, 2023

Ảnh minh hoạ.

Thực giải 30 bài tụng Duy thức (22)

Chưa thấu rõ được tánh Viên thành thật trong tánh Y tha khởi cũng như chưa thấu rõ được tính Phật trong một chúng sanh

y-nghia-dong-ho-cat

Chớ coi thường việc nhỏ

Một ngày, vị thiền sư hỏi đệ tử của mình: “Con có biết mưa rào và mưa bụi, loại mưa nào sẽ dễ dàng làm

TÌM KIẾM