Thứ Hai, 04/03/2024, 18:38 (GMT +7)
| Hà Nội,

Tháng Một 3, 2023

Nguoiphattu Com Ngay Thanh Dao 2023a

Thực giải 30 bài tụng Duy thức (20)

Bài này giải thích bản chất, thực tính của mọi sự vật hiện tượng trong thế gian giúp ta nhìn đúng, nhìn sâu như thật

Ảnh Minh Họa.

Nhân ngày Đức Phật thành đạo

Ngày Phật thành đạo là một sự kiện có một không hai trong lịch sử loài người, đây là cái dấu mốc quan trọng mở

TÌM KIẾM