Thứ Ba, 28/03/2023, 21:56 (GMT +7)
| Hà Nội,

Tháng Một 2, 2023

Tượng Phật tại Bồ Đề Đạo Tràng - Ấn Độ

Đêm thành đạo thiêng liêng

Từ khi xuất gia, thái tử Tất Đạt Đa đã bắt đầu tìm cầu chân lý qua nhiều vị Đạo sư lỗi lạc, dù đã

nguoiphattu_com_le_phat_thanh_dao0-1522

Giây phút hiện tại nhiệm mầu

Nếu như tất cả những hình tướng đều rồi sẽ mang lại sự bất toại nguyện, thì những gì làm nên giây phút hiện tại

TÌM KIẾM