Thứ Ba, 27/02/2024, 17:11 (GMT +7)
| Hà Nội,

Tháng Mười Hai 2022

“như Tướng Vọng Ngữ” Là Chỉ Cho Bốn điều ác Của Miệng: 1. Nói Dối. 2.nói Thêu Dệt. 3. Nói đôi Chiều. 4. Nói Thô ác. Ðây Là Bốn điều Chánh Của Vọng Ngữ.

Làm chủ cuộc đời

Người sống một đời: Muốn vui vẻ thì đơn giản một chút, muốn hạnh phúc thì cần phải biết đủ, muốn phóng khoáng thì mở

Phật Giáo Với Giáo Lý Khổ, Không, Vô Ngã được Xem Là Một Tôn Giáo Vô Cùng đặc Biệt So Với Các Tôn Giáo Khác.

Lời Phật dạy về bạn tốt

Một thời Thế Tôn trú ở núi Gijjhakùta, dạy các Tỷ kheo: Thành tựu bảy chi phần, này các Tỷ kheo, một Tỷ kheo cần

TÌM KIẾM