Thứ Sáu, 08/12/2023, 20:07 (GMT +7)
| Hà Nội,

Tháng Mười Hai 2022

20

Thực giải 30 bài tụng Duy thức (17)

Trong nghi thức lễ Phật, trước khi lễ thì xướng: “Năng lễ, Sở lễ tánh không tịch” tức phải hiểu nghĩa như thật là cả

1

Nếu biết trăm năm là hữu hạn

Nhịp sống hiện đại khiến chúng ta làm việc gì cũng vội vả chưa bao giờ chậm rãi thưởng thức điều gì, cũng giống như

Ban Tot

Là người biết sống một mình

Một lúc nào đó, dù có một đời sống thế nào, hạnh phúc hay đau khổ, may mắn hay bất hạnh, chúng ta sẽ chỉ

TÌM KIẾM