Thứ Ba, 28/03/2023, 21:31 (GMT +7)
| Hà Nội,

Tháng Mười Hai 23, 2022

275850493_2233850450100344_7685668900770354221_n

Phật giáo và bình đẳng giới

Giới là sự khác biệt căn bản giữa người nam và người nữ, liên quan đến giới tính, đến vai trò và vị trí xã

Ảnh minh hoạ.

Thực giải 30 bài tụng Duy thức (15)

Hiện nay ta hay nghe nói đến vai trò, sức ảnh hưởng của trí tuệ cảm xúc đối với đời sống con người. Những mô

f0ba547b0fc9d6978fd8-0817

Cá nhảy khỏi lưới

Đời Tống ở Trung Hoa có hai Thượng tọa tên Thâm và Minh. Hai vị có duyên sự cùng sang đò qua sông. Đang sang

TÌM KIẾM