Thứ Ba, 27/02/2024, 16:40 (GMT +7)
| Hà Nội,

Tháng Mười Hai 21, 2022

20

Người tu thành Phật (Phần 6)

Tu để cầu Phật độ. Phật độ chính là tự độ theo sự giáo hóa của Phật. Đó là tự nguyện hành trì chánh pháp

9 1254

Về Bắc Ninh theo dấu chân Phật

Bắc Ninh là vùng đất cổ, bên cạnh sự nổi tiếng về các làn điệu dân ca quan họ ngọt ngào, tha thiết, trong đời

TÌM KIẾM